Molenbrink.jouwweb.nl

 

Stichting dorpshuis De Kiekenhof

 

multi-functioneel centrum voor sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten in Oude-en Nieuwehorne

 

Doarpshûs 'De Kiekenhof' opende in 1986 haar deuren in een vrijgekomen schoolgebouw.Sindsdien hebben een aantal verbouwingen en uitbreidingen de basis gelegd voor een multi- functioneel centrum dat uniek is in de regio en waarmee de dorpsgemeenschap uitstekend uit de voeten kan.

Het dorpshuis beschikt over een vijftal lokaliteiten voor vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten met een vloeroppervlak variërend van 20m² tot ruim 200m². De grote zaal is uitgerust met een podium, geluidsinstallatie en faciliteiten voor beamer-presentaties e.d. De Kiekenhof beschikt voorts over een goed geoutilleerde keuken alsmede een caféruimte met bar.

Het dorpshuis biedt onderdak aan Peuterspeelzaal 'De Lytse Bearkes', Zorgbureau Aardema, een fysiotherapeut en Biljartvereniging B.V.K.; ieder met eigen lokaliteiten. De Stichting Thuiszorg en het Huisartsenlaboratorium houden wekelijks zitting in het dorpshuis. De Kiekenhof kent een aantal vaste gebruikers: Dorpsarchief Oude- en Nieuwehorne, Computer Leercentrum 'De Compagnons', Bejaardensoos, toneel- muziek en zangverenigingen en volksdansgroepen. Alsmede koersbal - jeu de boules - sjoel en kaartclubs.

In het kader van het Kiekenhof-dupliceerproject rolt in het dorpshuis maandelijks dorpskrant 'Hoarnekrite' (een uitgave van de Stichting) van de persen; evenals diverse verenigingsorganen en schoolkranten.

Stichting Doarpshûs 'De Kiekenhof' stelt zich waar mogelijk ten dienste van de bewoners van het aangrenzende Woonzorgcomplex 'Yn 'e Finne'.

Het dorpshuis - jaarlijks goed voor ruim 25.000 bezoekers - is geopend van maandag t/m vrijdag en tijdens het weekend op afspraak.

Vestiging:

Molenweg 29

8414 NJ Nieuwehorne

tel. 0513-541461

dorpshuis de kiekenhof

Beheerder:

Anneke Klijnstra-de Jong

De Winkelman 21

8414 KC Nieuwehorne

tel. 0513-541461

Stichtingsbestuur:

Geke de Jong-Hiemstra

tel. 0513-436661

 

Jeen Akkerman

tel: 0513-541803

 

Peter de Jong

tel: 06-53736861

 

 

 

© 2004 Oude-Nieuwehorne / Knooppunt / Postmus

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb